Aktivnosti Učeničkog parlamenta povodom obilježavanja


Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa

Učenički parlament Gimnazije Kotor je u srijedu, 16.11.2022. godine organizovao nekoliko aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa.

Doktorica Lucija Virijević-Milić, internista i klinički transfuziolog, održala je u amfiteatru škole predavanje na temu dijabetesa. Prisustvovali su učenici  4m, 3m, 12, 21, 31, 32 i 43 odjeljenja, kao i pojedini profesori. Na ovom interesantnom predavanju učenici su imali priliku da čuju nešto o istorijatu ove bolesti, i kako je izumljen insulin. Naglašeno je da nije bilo lako doći do ovog lijeka, ali da su njegovim pronalaskom spašeni mnogi životi.Takođe, doktorica je učenike upoznala sa simptomima dijabetesa, kako može da se drži pod kontrolom i šta bi trebalo raditi da se smanji rizik od oboljevanja.

Nakon predavanja, u holu škole, učenice četvrtog razreda medicinskog smjera su sa dr Virijević – Milić simbolično mjerile nivo šećera u krvi svim zainteresovanim učenicima i profesorima. Odaziv je bio velik. Podijeljeni su i flajeri sa važnim informacijama o dijabetesu. Osmišljene aktivnosti su bile prilika da svi prisutni provjere svoj nivo šećera u krvi, ali i da nauče kako se on mjeri.

Cilj ove akcije je bio da se osnaži svijest o dijabetesu i da se nauči kako ga spriječiti. Utisci su vrlo pozitivni.

Stefan Popović, predsjednik Učeničkog parlamenta


Leave a Reply

Your email address will not be published.