Film Club Network New Take


Prva online filmska sekcija na engleskom jeziku na nivou Crne Gore

Film Club New Take je sekcija na engleskom jeziku koju će učenici gimnazije u Kotoru pohađati od septembra 2022. godine. Sekciju uređuje Aktiv za germanske jezike u saradnji sa bivšim učenikom škole, prezenterom Dmitriy Churinom, nekadašnjim stipendistom Knightsbridge škole u Tivtu. Filmski klub će se baviti interkulturalnim razumijevanjem filmske produkcije, vizuelnom analizom i interpretacijom filmova i serija. Priprema za filmsku kritiku je ključna i njome će se polaznici sekcije baviti na uvodnim časovima, a očekuje se organizovanje predavanja, debata i online komunikacije sa učesnicima ove sekcije iz drugih škola i gradova širom Crne Gore. Teme kojima će se baviti članovi sekcije obuhvataju formalizam, kulturalni kontekst, kritičku analizu, teoriju žanra, intertekstualnost i konstruktivni narativ filma. Takođe, prisutvo sastancima donosi nagradne poene, za koje će polaznici imati pristup e-shop-u i partnerstvima u okviru kluba. Učenici će imati sastanke u školi i putem online platforme.

Aktiv za germanske jezike


Leave a Reply

Your email address will not be published.