Javni čas “Njegoševa svjetlost” u amfiteatru Gimnazije i Srednje pomorske škole


Povodom obilježavanja Njegoševog dana-dana kulture u Crnoj Gori, učenici Gimnazije i Srednje pomorske škole organizovali su javni čas u amfiteatru škole sa ciljem da se afirmiše stvaralaštvo najvećeg pjesnika našeg jezika, a crnogorskog vladike i vladara, 14.novembra u 12 sati.

Učesnici programa bili su učenici jednog prvog razreda (1-2) i tri četvrta razreda (4-1, 4-2, 4-3) Gimnazije i jednog odjeljenje drugog (II-1) i tri odjeljenja trećeg razreda (III-1, IIIb I IIIa) Srednje pomorske škole.

Za scenario časa korišten je materijal iz knjige “Njegoševa svetlost” u kojoj su hronološkim redom sabrani Anrićevi tekstovi, inspirisani Njegoševom umjetnošću, ali i Njegoševim podvižničkim životom, kao i sami tekstovi Petra II Petrovića Njegoša.

Misli koje ilustruju spoj ovih tekstova su i ideja vodilja planiranog javnog časa:

“ Dva su izvora svetlosti naizmenično dejstvena u opusu cetinjskog pustinjaka. Jedan je nebeski, božanski; drugi zemaljski, čovečanski. Prvi nas oslobađa za večnost, drugi nam otvara put u istoriju.”

Kako se ove godine obilježava 175 godina od štampanja “Gorskog vijenca”, razumljivo je bilo da se tekst baš ovog Njegoševog djela inkorporira u sadržaj časa. Osvijetljeni su segmenti junaštva u Crnoj Gori u teškim vremenima borbe sa lukavim Turcima, zatim diplomatske sposobnosti i visprenost Crnogorca u Mlecima, senzibilitet istih tih junaka koji uživaju u ljepotama i snovima, kao i iskustvo mudrih duhovnika koji su “ovaj svijet ispitali, otrova mu čašu iskapili” i potvrdili svojim odlukama misao da “vaskrsenja ne biva bez smrti”. Takvi junaci su oni koji dovijeka žive i koji su se imali rašta i roditi.

Takav čovjek, junak, pjesnik i religiozni mislilac je i sam Petar II Petrović Njegoš.

Značajan je podatak da je više od 20 učenika uzelo učešća u ovom času, i iako su iz različitih odjeljenja, različitih godišta, uspješno su vodili kulturni dijalog na zadatu temu na osnovu svog čitalačkog iskustva, a zainteresovali su i učenike drugih odjeljenja koji su bili slušaoci organizovanog javnog časa.

Čas je bio multimedijalnog karaktera, jer su tri maturanta Gimnazije napravila prezentaciju koja je pratila izabrane tekstove.

U okviru prezentacije bio je prikazan i dio video zapis sa koncerta trija “Etno elegija” koji sačinjavaju Dušica Kordić (violina i gusle), Nikola Vučković ( klavir) i Aleksandar Petkovski (kaval).

Sa učenicima su radile prof.Mira Lakčević (Srednja pomorska škola) i prof.Ljiljana Čolan (Gimnazija).


Leave a Reply

Your email address will not be published.