Konačna rang lista za upis u junskom roku.

Konačna rang lista za upis u junskom roku.

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu za upis u opštu gimnaziju. Upisani su kandidati zaključno sa rednim brojem 56.

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu za upis u smjer ekonomski tehničar. Upisani su kandidati zaključno sa rednim brojem 28.

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu za upis u smjer zdravstveni tehničar. Upisani su kandidati zaključno sa rednim brojem 28.


Leave a Reply

Your email address will not be published.