Ugledni čas „Na nepočin polju čovjek…“


U četvrtak, 6. oktobra 2022. godine u učionici 204, učenici 4e odjeljenja sa profesoricom Ljiljanom Odžom realizovali su ugledni čas na temu „Na nepočin – polju čovjek…“.

Čas je uslijedio nakon upoznavanja sa tokovima savremene poezije i bio je u znaku poznatog pjesnika Vaska Pope i njegove pjesničke zbirke „Kora“. Posebna pažnja posvećena je ciklusima „Spisak“ i „Daleko u nama“.

        U realizaciji časa učestvovali su svi učenici i ovakav vid organizovanja nastave pokazao se još jednom kao dobar način da svi budemo angažovani i posvećeni dobijenim zadacima.

 Poezija Vaska Pope predstavljena je na originalan, interesantan način, tumačili smo i čitali odabrane stihove. Ostvarena je korelacija sa nastavom jezika, muzičke i likovne umjetnosti, informatike i engleskog jezika. Na engleski jezik prevedena pjesma ,,Konj” privukla

je posebnu pažnju svih prisutnih.

         Za ovaj čas bio je pripremljen potreban štampani materijal, urađen je prigodan plakat  kao i prezentacija na kojoj su se isticala  djela slikara Žuana Miroa i Pabla Pikasa. Vodilo se računa i o izgledu kabineta, postavjeno je sve što bi doprinijelo da atmosfera bude što ugodnija.

       Času su prisustvovali zainteresovani učenici 4-1 odjeljenja, koji su nam se pridružili u kazivanju stihova, pedagogica škole Milena Nenadović i profesorica Muzičke umjetnosti Dijana Pejović.

Učenik Luka Samardžić (4-3) nam je i ovog puta pružio muzičku podršku i zvucima gitare doprinio da ovaj čas protekne kako smo i planirali. Poznatom muzičkom numerom Parnog valjka – Vrijeme ljubavi, završili smo čas. Za uspomenu sve nas je lijepo uslikala naša Iva Ivović.

Marta Korom, 4e


Leave a Reply

Your email address will not be published.