logo

Upis učenika u II, III i IV razred

ponedjeljak, 20 avgust 2018 11:12

23.08. – 24.08. od 800 do 1200                

                                        Direktor,

                                        Božo Perović,prof

 

Naši kreativni učenici

srijeda, 15 avgust 2018 11:49
Izložbom likovnih radova umjetnice i ekonomistkinje Ane Nives Radović, nastupom perkusioniste Darka Karlečika i aktivista NVO „Naša akcija“, kao i  predstavljanjem skulptura napravljenih od recikliranog materijala, 13. avgusta na Pjaci od kina, završeni su 17.Don Brankovi dani muzike i...
 

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

utorak, 14 avgust 2018 14:20
Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, i 39/13 i 47/17) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10,  39/13 i 47/17)...
 

AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK

srijeda, 08 avgust 2018 07:11
08.08. – 14.08.Priprema za polaganje popravnih i vanrednih ispita

13.08. i 14.08.od 8 - 10 Prijava za polaganje popravnih i vanrednih ispita

15.08. – 19.08.Polaganje pismenog i usmenog dijela ispita po rasporedu ( odjeljenjski starješina)

15.08. – 18.08.Upis u prvi...
 

Upis 2018/19

subota, 23 jun 2018 17:10
Kandidati koji su konkurisali za upis u odjeljenja prvog razreda gimnazije, odjeljenje ekonomskog i odjeljenje medicinskog smjera treba da potvrde upis u prostorijama Gimnazije u ponedjeljak, 25.i utorak, 26.juna 2018.godine, od 08 do 12 časova kod sekretara Škole ili pozivajući broj telefona...
 

Upis 2018/19

ponedjeljak, 18 jun 2018 11:47
Konačne rang liste za upis u gimnaziju, medicinski i ekonomski smjer:

 

Gimnazija

Zdravstveni tehničar

Ekonomski tehničar

Napomena:    Za upis u gimnaziju potrebno je ostvariti minimum 58 bodova.

                       Za upis u stručne škole potrebno je ostvariti...