logo

Smanjivanje homofobije i transfobije

 Dana 05.03.2019.godine u zbornici Gimnazije Kotor održana je radionica o ljudskim pravima ranjivih grupa sa naglaskom na seksualne manjine. Opširnije: