logo

Dobro jutro, školo!

     “U onoj mjeri u kojoj nauka nastoji da svede iskustvo, da ga postavi na nekoliko elemenata, filozofija iskustvo usložnjava, pokazujući da je ono uvijek komplikovanije od onoga na šta nas upućuju čula, zdrav razum, navika ili nauka u svom lošem izdanju.”

                                         Ivan Milenković („Filozofski ogled“)