logo

Dana borbe protiv trgovine ljudima

Dana 18.10. 2019 povodom Dana borbe protiv trgovine ljudima u Gimnaziji je održana kreativna radionica  koja je obuhvatala pojam trgovine ljudima, društveni kontekst iz kog potiču žrtve , izvore moći koje crpe kriminalci prilikom regrutacije žrtava i mjere koje se mogu preduzeti od strane policije i civilnog društva. Opširnije: