logo

Dobro jutro, školo!

   „Kada jedan čovjek učini korak ka dobru, dobro prema njemu učini hiljadu koraka.“

                                                    Starac Pajsije Svetogorac