logo

Raširi svoja krila-Solila

Dana 03.02.2020. godine, ekolozi prve godine  gimnazije i ekonomisti druge godine koji izučavaju Ekologiju i zaštitu životne sredine, pogledali su edukativni film ,, Spread your wings” (Raširi krila), u Tivtu, sa svojom predmetnom nastavnicom Aleksandrom Jovanović i profesorkom Tatjanom Zambatom. Ovom aktivnošću, a u saradnji sa Aleksandrom Ivanović ispred JU Morsko dobro Budva, obilježili smo Svjetski dan močvarnih staništa. Učenici koji su prisustvovali filmu su: Anja Janković, Anja Ivanović, Divna Ivanović, Aleksandar Ivanović, Filip Stjepčević, Ivona Franović, Jovana Jokić, Maksim Pavićević, Sara Dragović, Danijela Žugić, Hana Medan i Andija Drašković.

Opširnije: