logo

PROFESORI GIMNAZIJE KOTOR NA 61.ZIMSKOM SEMINARU

Na skupu stručnog usavršavanja , na 61.zimskom seminaru za nastavnike Društva za srpski jezik i književnost, koje je organizovalo Društvo za srpski jezik i književnost, kao i Filološki fakultet Unuverziteta u Beogradu, učestvovala su dva profesora Gimnazije Kotor, Ljiljana Čolan i Sonja Golub Klenak. Seminar je organizovan na Filološkom fakultetu u Beogradu, 7, 8.i 9.februara 2020.godine, i to prije podne u Plenumu (u Sali heroja),  a poslije podne u sekcijama (radionicama).

Opširnije: