logo

Centar kreativnog traganja

Centar kreativnog traganja u našoj školi postojano radi na otkrivanju i jačanju naših vještina. Jedna od aktivnosti planiranih za ovu godinu je saradnja sa NVO u cilju edukacije, druženja i plasiranja kreativnosti kroz zadate teme.

Opširnije: