logo

Dobro jutro, školo!

  „Možda ćemo, ako se budemo oslonili na sebe same, moći, upravo u ovim kataklizmičnim stanjima, da izvučemo duhovne energije i stvaramo dela koja će svedočiti o našem nespokojstvu u sadašnjosti, a pred neizvesnom budućnšću. Zato se svakog jutra i budim sa strepnjom i strahom, ali i sa nadom.“

                                                          Radovan Vučković (misao iz knjige „Tačke oslonca“, razgovori sa istoričarima književnosti)