logo

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

OPŠTI USLOVI

 

            Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

 

            Prijava na Konkurs podnosi se 29. i 30. juna i 1. jula 2020. godine (od 0 do 24 časa) i 2. jula 2020. godine (do 15 časova).

 

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

 

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana, a radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.

           

            Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 4. jula 2020. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školioriginalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanjuu rokovima koje odredi škola.

           

            Učenici koji se upisuju u I razred srednjih škola oslobođeni su od plaćanja administrativne takse, u skladu sa članom 18 Zakona o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 18/19).

JU Gimnazija Kotor

1)Opšta gimnazija                                                                            2 odjeljenja 56 učenika

2) Odjeljenje filološke gimnazije                                                     1 odjeljenje 28 učenika

 

Ekonomija i pravo

Obrazovni program (nivo IV1)

1) Ekonomski tehničar                                                                      1 odjeljenje 28 učenika

 

Zdravstvo i socijalna zaštita

Obrazovni program (nivo IV1)

1) Zdravstveni tehničar                                                                     1 odjeljenje 28 učenika

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2020 2021. godini

Rješenje o minimumu broja bodova