logo

Obavještenje za učenike prvog razreda

U skladu sa članom 38 Zakona o stručnom obrazovanju (,,Sl. list RCG", br. 64/02 i 49/07 i ,,Sl. list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Ministarstvo prosvjete Crne Gore odobrava JU Gimnaziji Kotor za školsku 2020/2021. godinu formiranje:

- jednog odjeljenja prvog razreda obrazovnog programa Ekonomski tehničar sa 32 učenika,

- jednog odjeljenja prvog razreda obrazovnog programa Zdravstveni tehničar sa 32 učenika.