logo

Zoom predavanje o HMC stipendijama

Lektorka Ana Jakić Wilford i Richard Wilford, predstavnici škole London Bridge, održali su prezentaciju o HMC stipendijama jedanaestoj generaciji učenika naše škole. Opširnije: