logo

Dobro jutro, školo!

“Kad čovek ostane u mraku, ne traži onoga ko je ugasio sveću, nego traži drugu sveću.”

                                                                                                                   Borislav Pekić