logo

Javni poziv

Na osnovu Odluke Školskog odbora JU Gimnazija Kotor broj 01-171 od 04.03.2021. godine, a u vezi člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list Crne Gore« broj 21/09 i 40/11) i odredbi Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (,,Sl.list Crne Gore« broj 44/10), nakon dobijanja saglasnosti Vlade Crne Gore broj 04-3439/2 od 22.07.2021.godine, JU Gimanzija Kotor, objavljuje: JAVNI POZIV BR. 01/21 o davanju u zakup učionica putem prikupljanja ponud

Opširnije:Javni poziv