logo

Prijava za upis kandidata za polaganje vanrednih i diferencijalnih ispita

Prijava za upis kandidata za polaganje vanrednih i diferencijalnih ispita u januarskom ispitnom roku školske 2021/2022.godine, biće obavljena u periodu od 01.12. do 08.12.2021. godine u kancelariji sekretara škole u terminu od 10:00h do 12:00h.

Napomena: uz prijavu je potrebno priložiti svjedočanstva pojednih razreda stručne škole odnosno gimnazije ( svjedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole i diplome i uvjerenja o rezultatima sa državnih i međunardnih takmičenja, odnosno dodijeljenim priznanjima ako se učenik upisuje u prvi razred) i kopiju biometrijske lične karte.