logo

'Mladi za koheziju'

Na poziv Opštine Kotor, učenici JU Gimnazija Kotor danas su učestvovali na završnom vebinaru i konferenciji projekta 'Mladi za koheziju' ('Youth4Cohesion') koji direktno finansira DG Regio u okviru inicijative „Angažovanje građana u kohezionoj politici“, a sprovodi ga Jadransko-jonska Euroregija (AIE).

https://www.facebook.com/opstinakotor/