logo

Uslovi upisa

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 39/13 i 47/17) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 39/13 i 47/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U

CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

 

OPŠTI USLOVI

 

            Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

 

            Prijava na Konkurs podnosi se 28, 29. i 30. juna 2021. godine (od 0 do 24 časa) i 1. jula 2021. godine (do 15 časova).

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana, a radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.       

            Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 5. jula 2021. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školioriginalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanjuu rokovima koje odredi škola.

            Učenici koji se upisuju u I razred srednjih škola oslobođeni su od plaćanja administrativne takse, u skladu sa članom 18 Zakona o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 18/19).

JU Gimnazija Kotor

1)Opšta gimnazija                            2 odjeljenja 56 učenika

Ekonomija i pravo

Obrazovni program (nivo IV1)

1) Ekonomski tehničar                      1 odjeljenje 28 učenika

Zdravstvo i socijalna zaštita

Obrazovni program (nivo IV1)

1) Zdravstveni tehničar                      1 odjeljenje 28 učenika

 

Minimalan broj bodova potrebnih za upis u:

-Opštu gimnaziju                                 60 bodova

-Četvorogodišnju stručnu školu           48 bodova

Opširnije:Upis 2021-2022.

Ovdje možete pogledati uputstvo za izbornu nastavu za Opštu gimnaziju  --> Uputstvo opšta