logo

Uslovi upisa

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, i 39/13 i 47/17) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10,  39/13 i 47/17), Ministarstvo prosvjete raspisuje

 

KONKURS

 

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U

CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

 

 

OPŠTI USLOVI

 

            Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

 

            Kandidati za upis u I razred podnose sljedeća dokumenta:

 

1. Prijavu na Konkurs. Na osnovu člana 13 Zakona o administrativnim taksama (»Službeni list RCG«, br. 55/03) kandidati za upis su oslobođeni od plaćanja administrativne takse;

 

2.Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju.

 

Prijava na Konkurs podnosi se školi od 17. do 21 juna 2019. godine.

 

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana objavi ažuriranu rang listu prijavljenih kandidata radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.

           

            Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. juna 2019. godine.

JU Gimnazija Kotor

1)Opšta gimnazija                                                                       2 odjeljenja 56 učenika

2) Odjeljenje filološke gimnazije                                                    1 odjeljenje 28 učenika

 

Ekonomija i pravo

Obrazovni program (nivo IV1)

1) Ekonomski tehničar                                                                  1 odjeljenje 28 učenika

 

Zdravstvo i socijalna zaštita

Obrazovni program (nivo IV1)

1) Zdravstveni tehničar                                                                  1 odjeljenje 28 učenika

 


Opširnije: