logo

Školski odbor

Izabran školske 2010/11

R. br.

Ime i prezime

Zastupa ustanovu

Zvanje

Zaposlen

1

Danica Kovačević

Savjet roditelja

pravnik

Opština Budva

2

Nikola Dragomanović

MPIN

dr teh. nauka

INA CG Kotor

3

Marina Dulović

MPIN

prof.

Muzička škola

4

Stevo Nikić

MPIN

prof. dr

Fakultet za
pomorstvo

5

Koviljka Backović

presjednik

JU Gimnazija
Kotor

prof. geografije

JU Gimnazija
Kotor