logo

Savjet roditelja

Školske 2020/2021. godine 

 

Odjeljenje

Ime i prezime

Zvanje

Izabran

Ističe mandat

31

Nada Barović

profesor

Septembar 2018.

Septembar 2020.

32

Maja Giljača

domaćica

Septembar 2019.

Septembar 2021.

33

/

/

/ /

41

Cica Gojković

/

Septembar 2020.

Septembar 2022.

42

Danica Kovačević

pravnik

Septembar 2018.

Septembar 2020.

43

Ana Peruđini

domaćica

Septembar 2019.

Septembar 2021.

11

Slavica Rajman

profesorica

Septembar 2020.

Septembar 2022.

12

Danijela Nikaljević

stomatolog

Septembar 2020.

Septembar 2022.

13

/

/

/ /

21

Tijana Reichel

dermatolog

Septembar 2019.

Septembar 2021.

22

Aleksa Praščević

inspektor

Septembar 2019.

Septembar 2021.

23

Čedomir Ćetković

inžinjer

Septembar 2019.

Septembar 2021.

3m

Marta Pavićević

birotehničar

Septembar 2020.

Septembar 2022.

4m

Biljana Vojvoda

domaćica

Septembar 2018.

Septembar 2020.

1m

Sanja Tujković

profesorica

Septembar 2020.

Septembar 2022.

2m

Jelena Tripinović

frizer

Septembar 2019.

Septembar 2021.

2e

Ljubica Knežević

socijalni radnik

Septembar 2019.

Septembar 2021.

3e

Snežana Đukanović

ekonomista

Septembar 2019.

Septembar 2021.

4e

Aleksandar Čolo

pomorac

Septembar 2019.

Septembar 2021.

1e

Biserka Krivokapić

domaćica

Septembar 2020.

Septembar 2022.