logo

Informativni čas

 

Odjeljenje:

Ime i prezime razrednog starješine

Termin za informacije:

4/1

Fikreta Adrović Četvrtak, 1115-1145

4/2

Ana Kašćelan Petak, 815 -840

4/3

Maja Nikolić Ponedeljak, 1035 -1115

4/e

Suzana Kordić Četvrtak, 925 -1010

4/m

Boško Vukčević Petak, 1030-1115

1/1

Miroslav Kilibarda

Utorak,  815-840

1/2

Valerija Jokić Srijeda, 850-925

1/3

/ /

1/e

Danijela Nikolić Ponedeljak, 830-900

1/m

Jelena Parteli Vukšić Ponedeljak, 940-1010

2/1

Ljiljana Čolan Utorak, 1030-1115

2/2

Tatjana Zambata Četvrtak, 830-915

2/3

Marija Jevtić

Utorak, 1125 -1155

2/m

Aleksandra Jovanović Ponedeljak, 750-815

2/e

Koviljka Backović Ponedeljak, 920 -1010

3/1

Sonja Golub Klenak Ponedeljak, 830-915

3/2

Jelena Vukšić Četvrtak, 1015-1045

3/3

/ /

3/m

Jelena Nikolić

Četvrtak, 1100-1120

3/e

Snežana Smolović Srijeda, 835 -925