logo

Profesori fizičkog vaspitanja

Nastavu fizičkog vaspitanja izvode profesorice Ljiljana Marković sa 34 godine staža (završila Fakultet fizičke kulture u Beogradu) i Snežana Vučković sa 2 god staža (završila Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu).

Profesorica Marković je dobitnik prve dodjeljene nagrade crnogorske sportske akademije i priznanje društva pedagoga fizičke kulture za izbor u 10 najboljih profesora Crene Gore. Autor je i svih nastavnih planova i programa od 1977. do 2013. godine. Takođe je autor sportskog poligona, gimnastičke vježbe u parteru i na gredi.

Nastava fizičkog vaspitanja se realizuje kroz obavezne programe i vannastavne aktivnosti.

Obavezni program sadrži oblast atletike, plesova, narodnih igara,borilačkih sportova i sportova sa loptom: odbojka, košarka,rukomet i fudbal.

 

Planovi i programi se rade u odnosu na uslove za rad, u odnosu na sposobnost i afinitet učenika.

Časovi se pripremaju u pismenoj formi.

Naši programi obuhvataju minimalni dio atletike (koliko imamo uslova), minimalni dio gimnastike. Plesovi i narodne igre su značajno zastupljeni zbog ženske populacije i afiniteta učenika. Odbojka i košarka dominiraju kao sportovi sa loptom ( uslovi za rad su vrlo dobri čak šta više za odbojku profesionalni sa vrhunskim rekvizitima i dva terena u sali).

U nastavi dio programa narodnih igara se provjerava testovima.

Program gimnastike se odvija na parteru, gredi i preskocima, gdje se u I i II razredu obnavljaju i nadograđuju elementi akrobatike, a u III razredu se ocjenjuje učenička kreativnost u vidu slobodnih sastava.

Svi učenici su uniformisani tako da svaka generacija ima svoju boju maice sa natpisom i grbom škole.

Kompletna nastava se evidentira u dnevniku rada za fizičko vaspitanje.