logo

Materijali - Informatički predmeti

 

Vježba PowerPoint

 

 

 

 

Materijali za Maturu  link

Programerska Sekcija

                                          XO - Program

Vjesala - Source Kod        Vjesala - Program

MineSweeper Source kod    MineSweeper - Program

Memorije Source Kod            Memorije - Program

                                               Potapanje brodova -Program

 

 

Materijali iz predmeta Algoritmi i Programiranje

 

Java GUI

Java GUI2

 

 

Java Hello

Java Prvi

Java Ucenik

Java Sluzbenik

Java Kapetan

Java String

Java Skener

Java Matematika

Java Avion

Java Petlje

Java Vojnik

Java Brod

Java nizovi

Java pripreme

Java Takmicenje - sela

Java Takmicenje - pekara

Java switch

Java Bubblesort

Java Insertionsort

Java Selection sort

Java Upis u Datoteku

Java Takmicenje - prodavnica

Java linearno trazenje

Java binarno trazenje

Java matrice

Java static metode

Java Rekurzija  1     2     3

Java niti

Materijali 2 GIM

Vjezba 1

Vjezba2

Vjezba 3

Vjezba 4

Vjezba 5

Materijali iz Web dizajna

 

Materijali  Ie

Vjezba 1

Vjezba 2

Vjezba 3

Vjezba sve

Materijali  IIe

Vjezba 1

Vjezba 2

Vjezba sve

TEST

 

 

Materijali  IIIe

Vjezba 1

Vjezba 2     Baza

Vjezba 3     Baza

Baza za vježbu   Vjezba - update

Vjezba update make table delete

Baza za vjezbu   Vjezba upiti izvjestaji

Vjezba upiti izvjestaji 2

Materijali IVe

Vjezba 1     Baza

Vjezba 2    

Vjezba 3     Baza

TEST

Baza

TEST  Baza

TEST 2 trom

Test

Materijali Im

Vjezba word

Vjezba 2 word

Vjezba sve word

 

POWERPOINT prezentacije I RAZRED 4 trom.

 

Vjezba

Vjezba2

Teorija I razred 4 trom

link1

link2

link3

________________________________________________________________________________

 

 

Vježba WORD prvi razred Gimnazija

Vježba WORD medicina