Gimnazija Kotor

Konačne rang liste za junski upisni rok

Filološka Gimnazija

Matematička Gimnazija

Opšta Gimnazija

Ekonomski Tehničar

Zdravstveni Tehničar