Gimnazija Kotor

Kriterijumi ocjenjivanja

Ekologija i zaštita životne sredine – kriterijumi

Filozofija – kriterijumi

Psihologija – standardi znanja i ocjenjivanje

Psihologija – kriterijumi

Građansko obrazovanje – kriterijumi

Sociologija – kriterijumi

Likovna umjetnost – kriterijumi

Umjetnost i vizuelna komunikacija – kriterijumi

Strani jezici – kriterijumi

Romanski jezici – kriterijumi

Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost – kriterijumi

Anatomija i fiziologija – kriterijumi

Mikrobiologija – kriterijumi

Fizičko vaspitanje – kriterijumi

Ekonomska grupa predmeta – kriterijumi

Geografija – kriterijumi

Muzička umjetnost – kriterijumi

Biologija – kriterijumi

Fizika – kriterijumi

Zdravi stilovi života – kriterijumi

Pojedinac u grupi – kriterijumi

Hemija – standardi znanja