Gimnazija Kotor

Materijali sa predavanja

INFORMATIKA

KATALOG ZA MATURU  LINK

Prvi razred

Teorija – četvrto tromjesečje 

Računarske Mreže – LINK

Internet – LINK

Bezbjednost podataka – LINK

Vježba PowerPoint  LINK

Video klip    LINK

TEST POWERPOINT 1/2  LINK

PHOTOSHOP 

VJEŽBA SLIKA 1  LINK

VJEŽBA SLIKA 2  LINK

VJEŽBA SLIKA 3 LINK

TEST PHOTOSHOP SLIKA1    SLIKA2

 

Dodaci: