Gimnazija Kotor

Materijali sa predavanja

INFORMATIKA

KATALOG ZA MATURU  LINK

Prvi razred

Vježba Excel  LINK

Vježba Excel 2  LINK

Vježba Excel 3 LINK

Vježba Excel 4 LINK

2e

TEST PRVO TROM LINK

Vježba Excel LINK

Vježba Excel sve LINK

 

3e

Vježba  LINK     BAZA

Vježba 2 LINK

Vježba 3 LINK      BAZA

Vježba 4 LINK

PHOTOSHOP 

VJEŽBA SLIKA 1  LINK

VJEŽBA SLIKA 2  LINK

VJEŽBA SLIKA 3 LINK

 

JAVA materijal 

Probni Test LINK

Java Scanner LINK

Sortiranje LINK

Pilot