Gimnazija Kotor

Materijali sa predavanja

INFORMATIKA

KATALOG ZA MATURU  LINK

Prvi razred

Prezentacije Teorija Četvrto Tromjesečje LINK   LINK   LINK

Vježba PowerPoint LINK

Vježba PowerPoint sve LINK

Video LINK

TEST POWERPOINT LINK

TEST WORD LINK

2e

TEST PRVO TROM LINK

Vježba Excel LINK

Vježba Excel sve LINK

SLIKE TEST  LINK1   LINK2

Vježba Word sve  LINK

TEST WORD LINK

TEST EXCEL LINK

3e

Vježba  LINK     BAZA

Vježba 2 LINK

Vježba 3 LINK      BAZA

Vježba 4 LINK

Vježba sve LINK

Vježba sve 2 LINK

SLIKA ILUSTRATOR LINK

TEST 2 TROM LINK     BAZA

TEST 3 TROM  LINK     BAZA

POPRAVNI TEST LINK    BAZA

ADOBE PHOTOSHOP 

VJEŽBA SLIKA 1  LINK

VJEŽBA SLIKA 2  LINK

VJEŽBA SLIKA 3 LINK

ADOBE ILLUSTRATOR

Vježba lakša LINK

Vježba srednja LINK

Vježba teža   LINK

JAVA materijal 

Probni Test LINK

Java Scanner LINK

Sortiranje LINK

Pilot