Gimnazija Kotor

Đački parlament

Gimnazije Kotor

Danas smo se u zbornici naše škole sastali lijepim povodom, da učenicima prvog i drugog razreda uručimo pehare za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na krosu održanom u petak (24.09.2021. god) povodom…

young lady in t-shirt, jeans holding books and looking satisfied , front view.

Socijalna inkluzija

Svake nedjelje, u terminu od 10.30 do 12.30 sati, na kotorskomzatvorenom bazenu realizuje se dio projekta socijalne inkluzije. U radu sa “ranjivim grupama” učestvuju ljekar i fizioterapeut. Na samom početku su im se, po pozivu Opštine direktorki našeškole, za eventualnu pomoć pridružile i naše djevojke iz 4m: Jovana Vukoje, Anja Varagić, Anja Pajović i Anđela Nikolić.Sedmicu kasnije, zamijenila ih je Maša Dašić, učenica prvograzreda medicinske struke. Doktorica je saslušala sve polaznike šarolike grupe koji susmatrali da treba da joj skrenu pažnju na dijelove svogzdravstvenog stanja, terapeut Miljan je odgovarao na pitanja, pazio na sve u bazenu da pravilno rade vježbe koje je osmislio iprilagođava, a Lena, jedna od koordinatorki, pojašnjavala je čitavu ovu priču o inkluziji kroz druženje jer “kad već imamobazen koji smo tako dugo čekali, i ako su spremni da nam izađuu susret, zašto to da ne iskoristimo”. Na samom početku naše su djevojke pomogle sa raznošenjem ipostavljanjem rekvizita za vježbanje,...

Pročitajte više