Gimnazija Kotor

Organizacija rada u laboratorijama: Laboratorije

Organizacija rada u zdravstvenim laboratorijama jedan je od naših stručnih predmeta koji nam predaje dr Vesna Radonjić.

U sklopu aktivnosti vezanih za praktičnu nastavu, dana 10.11. 2023.godine, obišli smo novootvorenu laboratoriju u bolnici i mikrobiološku laboratoriju u Domu zdravlja. Dr  Radonjić nas je detaljno upoznala sa organizacijom rada u laboratoriji i pokazala instrumente koji se koriste prilikom analiza uzoraka. Istovremeno to nije bio samo obilazak već i mala provjera znanja kojom smo svi naučili mnogo više. Upoznati smo sa raznim postupcima rada, a u samoj laboratoriji susreli smo se sa raznim alatima i posuđem.

 Naš naredni praktični rad održao se u Domu zdravlja (mikrobiološka laboratorija). Tu smo već znali malo više, ušli smo u razne prostorije u kojima smo naučili dosta toga i koje su nam privukle pažnju. Zaposleni koji su nam držali predavanja bili su jako ljubazni i voljni da nam prenesu svoja znanja i iskustva. Pokazali su nam prilagođenu poslovnu odjeću i kako da se zaštitimo tokom rada u laboratoriji. Pokazali su nam i nove i stare aparate  i objasnili njihovu funkciju, čemu služe i kako pravilno rukovati njima.

Na kraju praktičnog dijela imali smo malu provjeru znanja. Naravno, svima nama je ovo bilo divno iskustvo i može se reći da su nam prve posjete zdravstvenim laboratorijama podstakle interesovanje za bolje učenje i napredovanje.

Zadovoljni smo svojim odabirom obrazovnog programa Zdravstveno laboratorijski sanitarni tehničar i radujemo se daljem radu kao i uzbudljivim praktičnim dijelovima nastave.

Radile učenice: Sara Vukašinović i  Sofija Tešović