Gimnazija Kotor

Posjeta predstavnika Američkog kulturnog centra (American Corner) iz Podgorice 

U okviru saradnje Aktiva za germanske jezike sa Američkimkulturnim centrom iz Podgorice organizovana je posjetapredstavnika ove značajne organizacije Gimnaziji u Kotoru17.11. 2023 god. Učenici prvog, drugog i trećeg razreda imali supriliku da se upoznaju sa aktivnostima u kojima moguučestvovati kao i sa stipendijama za koje mogu aplicirati, a podrazumijevaju odlazak u SAD na godinu dana (FLEX stipendije) ili specijalne ljetnje kurseve kao što je TECH GIRL. Ovi programi razmjene imaju za cilj upoznavanje sa kulturom itradicijom ove zemlje, sistemom obrazovanja, ali i načinomživota. Učenicama zainteresovanim za oblasti informatike itehnike nudi se posebna prilika da razviju svoja interesovanja inauče puno toga novog na američkim univerzitetima

Američki kulturni centar takođe organizuje pripreme za polaganje prijemnih ispita za one koji žele da nakon srednješkole nastave obrazovanje u SAD-u, pomažu učenicimaprilikom izbora odgovarajućeg fakulteta u zavisnosti od njihovihafiniteta i sposobnosti, ali im takođe omogućavaju da uz pomoć asistenata koji su izvorni govornici poboljšaju znanje engleskogjezika. Anica Vujnović, koordinator i savjetnik za obrazovanje,objasnila je učenicima kako da na najbolji način iskoriste sve štoim ova organizacija pruža.

Učenici su informisani kako mogu pratiti aktivnosti ovog centra preko društvenih mreža i učestvovati  u online aktivnostima.

Nadamo se da ćemo, kao do sada, nastaviti sa uspješnomsaradnjom i da će naši učenici biti uspješni kao i prethodnihgodina.