Gimnazija Kotor

       SPECIJALNA NAGRADA ZA IRINU NA SEDMOM FESTIVALU RECITATORA U NIKŠIĆU

             Sedmi festival mladih recitatora Crne Gore u organizaciji „Obodskog slova“ sa Cetinja, u kategoriji srednjih škola, održan je 6. decembra 2023. godine u Nikšiću, u JU „Zahumlje“. Između trideset šest takmičara iz dvadeset srednjih škola, takmičile su se i učenice Gimnazije Kotor Irina Bulajić i Andrea Pagnacco (odjeljenje 3.2). Irina se predstavila pjesmom Radjarda Kiplinga  „Ako“, a Andrea pjesmom Miroslava Antića „Hodajući na rukama“. Mentor obije učenice bila je profesorica Sonja Golub-Klenak.

            Prema odluci žirija, Irina je dobila specijalnu nagradu za sugestivno kazivanje stihova. Učenice su imale zapažen nastup, govorile stihove nadahnuto, odmjereno i sigurno, sa dobrom dikcijom. To je bila prilika da odmjere snage sa vršnjacima koji su pokazali originalnost, smjelost i snagu u interpretaciji, pa su i ocijenjeni kao najbolji, ali i sa onima koji nisu bili dovoljno vješti u izboru ili načinu na koji su pjesme predstavili publici.

           Raduje što ljepota kazivanja stihova budi interesovanje brojne publike koja je prisustvovala takmičenju, kao i entuzijazam učenika i njihovih mentora koji vjeruju da najbolji među njima daju novu dimenziju stihovima poznatih pjesnika i čine ih, u svakom vremenu, rado slušanim i aktuelnim.

                                                                                              prof. Sonja Golub-Klenak