Gimnazija Kotor

Aktivnosti Volonterskog kluba povodom obilježavanja Dana dobrih djela 2023.godine

Kao i prethodnih godina volonteri naše škole su i ove godine aktivno i naročito krativno proveli Dane dobrih djela.

Ove godine su se odlučili za prikupljanje finansijskih sredstava za donaciju  Dječijem domu Mladost u BIjeloj. Prikupljeno je ukupno 655 eura, od kojih je 600 proslijeđeno Domu u Bijeloj, 2o je utrošeno na gorivo, a 35 donirano za drugu humanitarnu akciju koja je u toku u našoj školi.

Volonteri Gimnazije su napravili ,,slatki sto” sa raznim delicijama koje su spremali kod kuće. Slatki sto sa kutijom za donacije je bio dva dana  postavljen u školi i jedno jutro u TC Kamelija, kojem dugujemo zahvalnost što nam je izašao u susret. Treba pomenuti i da je to dio njihovoj poslovnog imidža i da su uvijek otvoreni za ovakve inicijative i aktivnosti.

                 Ovdje naročito treba pomenuti aktivnosti grupe učenika trećeg razreda gimnazije koju čine:Mia Stjepčević , Vasilije Bućin, Anja Unkašević, Tereza Rajman i Vanja Vukašinović. Ova grupa učenika je po predlogu profesora Živkovića isplanirala akciju, obezbijedila potrebne resurse, motivisala ostale učenike, organizovala njihov rad, obavila sve potrebne aktivnosti volonterskog menadžmenta,  što i  jeste edukativna suština rada školskog volonterskog  kluba.

Vrijedi posebno istaći i aktivnost učenika Andreja Radevića koji je donirao svoj dnevni prihod ostvaren frizerskim zanatom.

Učenici volonteri koji su učestvovali u akciji su:

Dimitri Drašković , Ena Gledić , Ana Doljanica, Vidak Miljenović , Luka Jašović ,Itana Pajović, Nađa Blečić , Vidak Miljenović, Đorđe Perišić, Filip Popović, učenici 2/3 odjeljenja.

U okviru obilježavanja Dana dobrih djela  naši će volonteri uzeti učešće i u akciji ,,Stao si“ koju organizuje NVO Inicijativa mladih sa invaliditetom-I MI Boke. Ova aktivnost se sastoji u dijeljenju flajera sa informacijama o poštovanju prava osoba sa invaliditetom u saobraćaju. Volonteri naše škole koji učestvuju u ovoj akciju su: Ilija Stanovčić, Luka Seferović, Branko Delić, učenici 1/1 odjeljenja i učenice Katarina Krivokapić i Tamara Nikolić iz odjeljenja 1/2.