Gimnazija Kotor

Elektronski upis

Sva uputstva za korišćenje usluga elektronskog upisa objedinjena su i nalaze se u Digionici na platformi Digitalna škola.

https://www.digitalnaskola.edu.me/