Gimnazija Kotor

Naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2023-2024.godinu

OPŠTI USLOVI             Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.             Prijava na Konkurs podnosi se 14, 15. i 16. avgusta 2023. godine (od 0 do 24 časa) i 17. avgusta 2023. godine (do… Continue reading Naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2023-2024.godinu

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Potvrda upisa učenika koji su stekli uslov za upis u I razred školske 2023/24. godine obaviće se u ponedeljak 03.07.2023. u prostorijama škole u period od 8 do 12 časova. Prilikom potvrde upisa učenici su u obavezi da prilože originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole, diplomu LUČA, kao i diplome o rezultatima sa međunarodnih… Continue reading VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu

OPŠTI USLOVI             Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.             Prijava na Konkurs podnosi se 26, 27. i 28. juna 2023. godine (od 0 do 24 časa) i 29. juna 2023. godine (do… Continue reading Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu

Elektronski upis

Sva uputstva za korišćenje usluga elektronskog upisa objedinjena su i nalaze se u Digionici na platformi Digitalna škola. https://www.digitalnaskola.edu.me/