Gimnazija Kotor

Konačne rang liste za junski upisni rok

Konačne rang liste upisanih učenika u prvi razred školske 2023/24. godine, usvojene na sjednici Nastavničkog vijeća, održanoj 3.07.2023.godine.

Opšta gimnazija –> LINK

Filološka gimnazija –> LINK

Ekonomski tehničar –> LINK

Zdravstveni tehničar –> LINK

Zdravstveno-laboratorijski i sanitarni tehničar –> LINK

Dodaci: