Gimnazija Kotor

Naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2023-2024.godinu

OPŠTI USLOVI

            Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

            Prijava na Konkurs podnosi se 14, 15. i 16. avgusta 2023. godine (od 0 do 24 časa) i 17. avgusta 2023. godine (do 15 časova).

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana, radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.

            Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 20. avgusta 2023. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školioriginalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima s državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola.

            Učenici koji se upisuju u I razred srednjih škola oslobođeni su od plaćanja administrativne takse, u skladu sa članom 18 Zakona o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 18/19).

1) Opšta gimnazija                                                                                           6 učenika

2) Odjeljenje filološke gimnazije                                                                    11 učenika

Zdravstvo i socijalna zaštita

Obrazovni program (nivo IV1)

            1) Zdravstveno-laboratorijski i sanitarni tehničar                                3 učenika

https://gimnazijakotor.me/wp-content/uploads/2023/08/Naknadni-konkurs-za-upis-ucenika-u-prvi-razred-srednje-skole-za-skolsku-2023-2024.pdf