Gimnazija Kotor

Obavještenje za vanredne kandidate

Prijave za polaganje ispita za vanredne kandidate u junskom ispitnom roku podnosiće se od 30. do 02. juna u periodu od 9-13h u kancelariji sekretara škole.