Gimnazija Kotor

Svjetski dan borbe protiv HIV-a

Na inicijativu Učeničkog parlamenta naše škole obilježenje 1. decembar, Svjetski dan borbe protiv HIV-a. Danas je na temu pomenutog virusa predavanje održala dr Marijana Vučetić, specijalista porodične medicine i predstavnicaSavjetovališta za HIV pri Domu zdravlja Kotor.

Predavanju su prisustvovali zainteresovani učenici svihrazreda sa njihovim profesorima.

Doktorica je učenike u prvom dijelu predavanja sprovelakroz istoriju ovog virusa i objasnila način na koji on djeluje. U interesantnom predavanju učenici su saznali da je HIV, virus humane imunodeficijencije, dobio svoj nazivupravo zato što napada ćelije imunog sistema, i u zadnjemstadijumu dovodi do AIDS-a, odnosno stečenog sindromaimunodeficijencije. Dakle, zaražene osobe imaju oslabljenimunitet i ako se ne otkrije na vrijeme ova bolest možedovesti do smrti. Posebno je interesantno to da je ovajvirus otkriven tek 80-ih godina prošlog vijeka, a da većgodinama postoje ljekovi koji ublažavaju simptome virusai omogućavaju oboljelima da žive bez velikih tegoba.

Poseban naglasak dr Vučetić stavila je na važnost zaštite iprevencije od HIV-a. Razjasnila je različite načine prenosavirusa i istakla ključne mjere opreza koje svako možepreduzeti kako bi smanjio rizik od infekcije. Ovo je posebno važno u adolescenciji, kada mladi ljudi donoseodluke koje mogu uticati na njihovo zdravlje u budućnosti.Istakla je da je najbitnije infekciju otkriti rano jer se takonajbolje liječi, i da pri domovima zdravlja postojesavjetovališta u kojima se može testirati.

Na kraju predavanja doktorica je podijelila promotivnimaterijal.

Učenici su bili veoma zadovoljni predavanjem. Zahvalnismo doktorici na podijeljenom znanju i želji da informišenaše srednjoškolce, te ih time podstakne da čuvaju svojezdravlje. Nadamo se daljoj saradnji.