Gimnazija Kotor

Svjetski dan borbe protiv HIV-a obilježen i na času

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se 1. decembra svake godine. To je prilika da se ljudi širom svijeta ujedine u borbi protiv HIV-a.

Kao znak solidarnosti osobama koje su inficirane HIV-om i kako bismo podigli svijest o HIV/AIDS-u među mladima, učenica 2.razreda medicinske struke Ksenija Zečević, u saradnji sa profesoricom Aleksandrom Jovanović, održala je predavanje1.razredu gimnazije na času Zdravih stilova života.

Pojedina odjeljenja prvog razreda nisu bila obuhvaćena predavanjem u amfitetaru škole, a profesorica A.Jovanović redovno svake godine obilježava ovaj dan kroz aktivnosti u školi. 

Ksenijinim predavanjem smo edukovali učenike o opasnostima HIV-a, ali i ukazali koliko je važno posjedovanje znanja o zaraznim bolestima, pogotovo HIV/AIDS-u, kako bi se spriječila dalja diskriminacija i stigmatizacija za osobe koje žive sa ovim virusom.

Predavanje smo započeli uvodnim dijelom, gdje smo učenike upoznali sa samim terminom HIV i AIDS. To je virus humane imunodeficijencije, koji napada sve ćelije organizma dovodeći do potpunog sloma imunog sistema. Govorili smo o načinima prenošenja HIV-a gdje smo glavni akcenat stavili na činjenicu da se  HIV jedino može prenijeti ukoliko krv zaražene osobe dospije u krv nezaražene. Ukazali smo na moguće načine na koje se može spriječiti HIV infekcija, najprije korišćenjem zaštite tokom polnih odnosa, ali takođe i o novim načinima liječenju ukoliko je osoba već zaražena. 

Tokom predavanja učenici su aktivno učestvovali jer smo ključne stvari zajedno ponovili i vratili se da pojasnimo ako je nešto bilo nedorečeno.

Trenutno ne postoje terapije koje mogu u potpunosti iskorijeniti virus, ali postoje brojni ljekovi koji redovnom upotrebom mogu spriječiti dalje razmnožavanje virusa u organizmu čovjeka i jedino na taj način spriječiti progresiju HIV infekcije u AIDS.

Kao završni segment ovog predavanja odgledali smo kratki film „Dečko koji se stideo“ koji je snimio Crveni krst Vojvodine. Film je edukativnog karaktera, na zanimljiv način i način blizak mladima pružio je i stručna objašnjenja u vezi sa prenošenjemHIV virusa, odnosno najčešćem rizičnom ponašanju mladih i šta obuhvata moguće testiranje na HIV.

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a važan je jer podsjeća javnost da HIV nije nestao. Da i dalje postoji i da mnogi ljudi, zbog nedovoljne edukovanosti, budu inficirani.

Izvještaj pisala: Ksenija Zečević