Gimnazija Kotor

O bolestima zavisnosti

U Omladinskom klubu Kotor održana je radionica: “Zavisnost- bolest sa mnogo lica”, a naši učenici su se rado odazvali pozivu za učešće.

Učenici prvog razreda gimnazije i trećeg razreda ekonomskog smjera, odslušali su predavanje Bobana Sekulića, omladinskog radnika u CAZAS-u, učestvovali u razgovoru koji je uslijedio, te pojasnili sebi neke od problema sa kojima se sreću adolescenti.

Sa učenicima su išle profesorke Aleksandra Jovanović i Milica Mrdak.

https://radiokotor.info/clanak/drustvo/boban-sekuli%C4%86:-zavisnost-%E2%80%93-bolest-sa-mnogo-lica-/2?fbclid=IwAR3Q7UIW04Ps4Ea-cx9hYEhj39PLd8t9pdU9SsbJeMAJKnoIte1cbQs4h1U