Gimnazija Kotor

Izvještaj sa radionice o vršnjačkom nasilju

Radionica o vršnjačkom nasilju održana je u školskom amfiteatru uz podršku Rotary Cluba. Voditeljkaradionice bila je Darija Petović Bambur.

Tokom radionice učenici su se kroz razgovor i interakciju upoznali sa pojmom  nasilja. Analizirane su razne vrste nasilja, kako fizičko i verbalno, tako i psihološko i socijalno isključivanje.

Učenici su takođe diskutovali o osobinama koje često imaju vršioci nasilja i o tome kako prepoznati takvo ponašanje.

S druge strane, radionica se bavila i imenovanjemosobina ličnosti kod učenika. Kroz različite aktivnosti učenici su sebi otkrivali svoje dobre karakteristike i potencijale, ali i loše osobine na kojima bi trebalo darade. Prepoznavali su neprijatne emocije koje možemo osjećati u nekim situacijama i koje mogu biti uzrok određenih ponašanja.

Radionica je bila informativna i korisna za sve učesnike. Učenici su obučavani da bolje razumijuvršnjačko nasilje i njegove oblike. Kroz analizu vlastitih osobina, ohrabreni su na pozitivno ponašanje i suprotstavljanje svim vrstama nasilja među vršnjacima.