Gimnazija Kotor

Klub prijatelja umjetnosti

  ,, Ja umem u svakom novembru da napravim jun“

           Da ne bismo čekali kraj decembra da jedni drugima uputimo lijepe riječi i da ,, dodamo svetu malo boje“, ošarenili smo i versima ukrasili ove vjetrovite i kišovite novembarske dane. Malo drugačije smo svim učenicima i profesorima poželjeli sretan povratak s mini jesenjeg odmora i početak drugog tromjesečja. Slijedeći stihove Mike Antića ,, Ja umem u svakom novembru da napravim jun“,  6. novembra, u školskom holu na video bimu, pustili smo da se razliju raskošne boje prirode  i stihovi  koje je iz duša stvaralaca sam život  izmamio i   posložio.