Gimnazija Kotor

NOVI SMJEROVI ZA UPIS U GIMNAZIJU KOTOR

Prema odluci Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, za upis u Gimnaziju Kotor odobreno je pet smjerova: OPŠTA GIMNAZIJA (3 odjeljenja), FILOLOŠKA GIMNAZIJA (1 odjeljenje), MATEMATIČKA GIMNAZIJA (1 odjeljenje), EKONOMIJA I PRAVO (nivo IV1, 1 odjeljenje), ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA (nivo IV1, 1 odjeljenje).

Konkurs je otvoren 24, 25. i 26. juna 2024. godine (od 0 do 24 časa) i 27. juna 2024. godine (do 15h), a podnosi se elektronskim putem na adresu www.upisi.edu.me

Podsjećamo da je za upis u sve smjerove gimnazije, minimalni broj bodova 60.

Za upis u opštu gimnaziju vrjednuje se: opšti uspjeh u posljednjem ciklusu osnovne škole, uspjeh na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja, uspjeh iz CSBH jezika i književnosti odnosno maternjeg, matematike i predmeta značajnih za sticanje obrazovanja u posljednjem ciklusu osnovne škole, rezultati sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljena priznanja.

Za upis u Filološku gimnaziju, na eksternoj maturi je potrebno ostvariti ocjenu odličan (5) iz CSBH jezika i književnosti i stranog jezika po izboru, ili minimalno ocjenu dobar (3), a da je učenik iz tih premeta imao ocjene odličan (5) u najmanje dva razreda trećeg ciklusa školovanja. Za upis u Matematičku gimnaziju, iste uslove je potrebni ispuniti iz matematike.

Za upis u smjerove stručne škole, minimalni broj bodova je 48.

Važe isti uslovi kao za upis u gimnaziju, ali se posebno vrjednuje uspjeh iz dva nastavna predmeta u posljednjem ciklusu osnovne škole koji su važni za odabrani smjer.

Otvaranje odjeljenja Matematičke gimnazije ima za cilj da kod svih učenika u našem gradu i širem okruženju, probudi interesovanje za prirodne nauke i pruži mogućnost nadarenim učenicima da razvijaju svoje sposobnosti. Ovo je druga godina kako upisujemo učenike u Filološku gimnaziju i nudimo im mogućnost da steknu široko obrazovanje iz maternjeg jezika, brojnih stranih jezika i opšte kulture, te pokažu svoju kreativnost na takmičenjima i u vannastavnim aktivnostima.

Više informacija o uslovima upisa možete naći na: www.gov.me/mps