Gimnazija Kotor

Prevencija i suzbijanje zloupotrebe djece

U zgradi Opštine Tivat u četvrtak i petak (5.i 6.oktobra) održan je “Program osnovne obuke  multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova”. Obuku je organizovala NVO Centar za romske inicijative, a treneri su bili mr Slavko Milić i mr Fana Delija.

Obuka se realizuje u okviru projekata “Adekvatna reintegracija za žrtve dječjih nedozvoljenih ugovorenih brakova unutar romske i egipćanske zajednice u  Crnoj Gori” koji je finansijski podržan od strane Dobrovoljnog fonda UN za savremene oblike ropstva i “Promocija ljudskih prava unutar romske i egipćanske zajednice” koji je dio programa “OCD u Crnoj Gori.

Smatra se da  u Crnoj Gori trenutno živi oko dvadeset hiljada pripadnika RE populacije, imaju svoju himnu i zastavu, a među njima su do skoro važili zakoni Leke Dukađina.

Uz priču o životu RE zajednica, došlo se do ništavih, nedozvoljenih i šigr brakova čiji su akteri najčešće djeca. Priča se od informativne razvila u za savremeno društvo i savremeno doba šokantnu kada su u nju ušle nevjeste od sedam ili dvanaest godina, mladoženje od jedanaest i prosidbe u kojima se kilo mlade procjenjuje na hiljadu eura.

Mr Slavko Milić je polaznicima obuke skrenuo pažnju na mnoštvo postojećih svjetskih i državnih zakonika. Tumačio je Konvenciju o pravima djeteta, pomenuo Istambulsku i CEDAW konvenciju, tumačio pojedine tačke Krivičnog i Porodičnog zakonika i u par navrata Lex Specialis.

Član 255 nekog od tih zakonika glasi da su “svi građani dužni da prijave krivično djelo čijim izvršenjem je oštećeno maloljetno lice”.

Mr Fana Delija situaciju u RE zajednicama predstavljala je i tumačila iz ličnije perspektive, polazeći od toga da je za bilo kakav pomak kod pojedinaca neophodna prije svega podrška porodice i sredine, ali i društvenih i lokalnih institucija, među kojima škola zauzima jako bitno mjesto.

Malo koje od djece koja su pripadnici RE populacije dođe do srednje škole, još manje iz završi srednju i upiše fakultet. Nažalost, osnovna pismenost još uvijek je gorući problem ovih zajednica i lokalne sredine u kojoj se nalaze.

Dvodnevnoj radionici u Tivtu prisustvovale su, ispred Gimnazije Kotor, profesorica Marija Jevtić I direktorica Slavica Stupić.