Gimnazija Kotor

RADIONICA ”Partnerstvo za otvorenu javnu upravu i učešće mladih u procesima kreiranja javnih politika i donošenja odluka”

U četvrtak 12. oktobra održana je edukativna radionica ”Partnerstvo za otvorenu javnu upravu i učešće mladih u procesima kreiranja javnih politika i donošenja odluka” sa učenicima/cama 2. razreda gimnazije. Radionica je realizovana od strane NVO Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) u saradnji sa Organizacijom KOD i uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI). Andrea Pajović, maturantkinja podgoričke gimnazije ”Slobodan Škerović” i Ilija Bošković, student II godine Fakulteta političkih nauka UCG, članovi MOACG, vodili su interaktivnu obrazovnu radionicu tokom blok časa izbornog predmeta debata, kroz koju su učenike/ce kotorske gimnazije detaljnije informisali ne samo načelno o konceptu javne uprave i javnih politika i inicijativi Partnerstva za otvorenu javnu upravu, već i o konkretnim načinima na koji mladi mogu da se uključe u procese kreiranja javnih politika i odlučivanja koji ih se najdirektnije i najneposrednije tiču.