Gimnazija Kotor

Priče o Kotoru

U okviru slobodnog dijela kurikuluma izbornog predmeta Građansko obrazovanje kojeg pohađa grupa učenika/ca 3/1,2 opšteg smjera JU Gimnazija Kotor, danas je počela realizacija modula posvećenog kulturnom nasljeđu Kotora i Boke – Priče o Kotoru. U okviru tema vezanih za tradiciju, kulturu, multikulturalizam i interkulturalizam, uz volontersko učešće brojnih gostujućih predavača/ica, tokom marta mjeseca bavićemo se različitim aspektima kulturnog i istorjskog nasljeđa Kotora i Boke Kotorske.

Priču smo započeli u Starom gradu gdje su nam neobičnu turu Kotora za Kotorane/ke omogućili članovi/ice tima turističke agencije ”Miro & Sons”. Turistička vodičkinja Jelena Dujović povela nas je u đir po Kotoru, strpljivo i duhovito odgovarajući na pitanja ove nesvakidašnje grupe. Učiniti poznato iznova stranim i upitnim veliki je zadatak za svako misleće biće. Tako smo i mi pratili Jelenu kroz pjacete i portune kojima smo prošli nebrojeno puta, nastojeći da naš grad upoznamo i doživimo na jedan nov način. Besplatan obilazak ne samo grada, nego i Pomorskog muzeja Crne Gore bio je nesebičan dar nekadašnjih učenika/ca kotorske gimnazije novoj generaciji koja stasava u istim klupama.

Priče o Kotoru nastavljaju se predavanjem o praistoriji Boke koje će 06.03. održati Miloš Petričević, magistar arheologije iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, doktorand na Ljubljanskom univerzitetu i alumnista Gimnazije Kotor. Sledeće sedmice nastavljamo predavanjem kustosa pomorsko-tehničke zbirke Pomorskog muzeja Crne Gore, takođe alumnija kotorske gimnazije, Ilije Mlinarevića koji će nam 12.03. govoriti o pomorstvu i njegovoj ulozi u životu i razvoju grada, da bi 13.03. Đorđe Krivokapić, vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i jedan od osnivača Share fondacije koja se bavi istraživanjem, zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u digitalnoj sferi, održao predavanje o Velikoj pohari Perasta čija puna četiri stoljeća obilježavamo ovog 22. juna. Na tu će temu prof. Krivokapić održati i radionicu u amfiteatru škole kako bi se naši učenici/ce podstakli na učešće u performansu Povratak 400 Peraštana nakon 400 godina. Na ovoj radionici učesnici/ce će na osnovu stvarnih podataka i uz podršku profesora i AI alatki kreirati domaštane priče otetih Peraštanki i Peraštana, od kojih se većina ipak nije zaista uspjela vratiti doma nakon otmice prije četiri puna vijeka.

Seriju gostujućih predavanja završićemo izlaganjem arhitektice Aleksandre Kapetanović, jedne od osnivačica Expeditio – Centra za održivi prostorni razvoj iz Kotora, nezaobilazne adrese u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa i planiranja prostora ne samo u Crnoj Gori, nego i šire.

Modul posvećen nematerijalnoj kulturnoj baštini Kotora i Boke biće okončan prezentacijama istraživačkih radova učenika/ca naše škole koji će nam predstaviti rezultate grupnog rada na istraživanjima o Bokeškoj mornarici (Pavo Vičević, Filip Vukićević, Nebojša Petrović i Ivan Milošević), Dobrotskoj čipki (Romina Racković, Elena Marković i Lana Radonjić) i bokeškom dijalektu, odnosno o romanizmima na području Boke Kotorske (Vidak Mršić i Luka Tomčuk).

Paula Petričević, prof. filozofije