Gimnazija Kotor

Izvještaj o posjeti Institutu za biologiju mora u Kotoru

Učenici prvog razreda kotorske Gimnazije u pratnji prof. Aleksandre Jovanović, dana 10.maja posjetili su Institut (Zavod) za biologiju mora u Kotoru. Ova renomirana naučna institucija svoju djelatnost obavlja već punih 60 godina, a od 2004. godine postala je članica Univerziteta Crne Gore.
U cilju upoznavanja i istraživanja biljnog i životinjskog života na području južnog Jadrana, naučni istraživači na ovom Institutu neprestano istražuju more, kao veoma kompleksan i zahtjevan resurs.

Prilikom posjete ovoj ustanovi, učenici su najprije imali priliku da vide i upoznaju Akvarijum Boka, jedini javni akvarijum u Crnoj Gori. U svom dvogodišnjem radu, akvarijum Boka je postao veoma prepoznatljiv u javnosti i bilježi veliki broj posjetilaca kako domaćih tako i inostranih.
Sa 18 tankova, podijeljenih u četiri izložbene cjeline – Svjetsko more i Mediteransko more, Jadransko more i Južni Jadran, Bokokotorski zaliv, te Tropska mora, akvarijum nudi neodoljiv i nezaboravan susret sa stanovnicima navedenih područja, a isto tako služi i kao uzor u izgradnji javne svijesti i djelovanju na zaštitu vrsta i staništa.
Kao takav, predstavlja značajan centar za očuvanje morskog nasljedstva Boke i Jadranskog mora.
Nakon akvarijuma, učenici su vidjeli kako se uzorkuje morska voda pomoću crpca, kako se mjeri providnost sehi diskom, a pomoću sonde su mjerili fizičko-hemijske parametre morske vode: temperaturu, salinitet, ph i kiseonik.
U labaratoriju za plankton i kvalitet morske vode uz stručnu pomoć mr Aleksandre Jokanović, učenici su se upoznali sa određivanjem fekalnih indikatora u morskoj vodi (bakterije e.coli i crijevnih enterokoka). Ove bakterije potiču iz crijeva čovjeka i životinja, a putem kanalizacije dospijevaju u more. Od brojnosti ovih bakterija zavisi sanitarni kvalitet morske vode i procjenjuje se da li postoji rizik po ljudsko zdravlje i kupanje. Institut je u tijesnoj saradnji sa Morskim dobrom i vrši uzorkovanja vode duž cijelog crnogorskog primorja. Ispituje se njen sanitarni kvalitet na osnovu navedenih bakterija. Ukoliko su rezultati nezadovoljavajući, vrše se ponovna uzorkovanja. Na osnovu dozvoljene brojnosti bakterija vrši se kategorizacija vode za kupanje. Učenici su takođe u laboratoriji mogli vidjeti uzorak nakon inkubacije. Pojava plave boje govori o prisutnosti bakterije e.coli, a crvene o prisutnosti crijevne enterokoke.
Učenici su bili zadovoljni ovom posjetom, kao i dočekom domaćina iz Instituta, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na ljubaznosti.

Izvjestaj pisala :Petra Kerndl(1-1)